2) de aanpak

In het ontwerpproces stonden de belangrijkste gebruikersgroepen centraal. Onderdeel van dit proces was een interactieve sessie met experts van Altra die de doelgroepen goed kennen. Met hun input is de belangrijkste inhoud van de site geïnventariseerd en afgestemd op het taalgebruik van de gebruikers.

schetsen

Portfolio selectie